همیاران علم

مطالب علمی

همیاران علم

مطالب علمی

 • ۰
 • ۰


……………………………….۸۶  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  پیوست ها…………………………………………………………………………….۹۲چکیده انگلیسی………………………………………………………………………۱۰۵فهرست جداولجدول۱-۲٫ تاریخچه تحول اصطلاح شناسی اختلال نارسایی توجه / فزونجنبشی……..۲۳جدول ۲– ۲٫تفاوت اختلال نارسایی توجه با و بدون فزون جنبش……………………….۲۸جدول ۳-۲:تشخیص افتراقی اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی……………………..۴۲جدول۴-۲: مراحل ارزیابی و تشخیص ADHD………………………………………43جدول۱-۴: آمارههای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون گروه…


 • محمدی محمد
 • ۰
 • ۰


رکن روانی جرم هتک حیثیت رایانه ای عمد رفتاری مرتکب یعنی اینکه مرتکب یکی از سه رفتارِ نشر، در دسترس قرار دادن و نسبت دادن را با اراده آزاد و با خواست خویش انجام دهد. همچنین باید عمد غایی داشته باشد یعنی رفتارهای سه گانه را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی…


 • محمدی محمد
 • ۰
 • ۰


معاهدات قراردادی یا خاص اعم از دو جانبه یا چند جانبه در واقع به اعمال حقوقی مشخص و محدودی عینیت می بخشند و هدف از انعقاد آنها، نیل به منافع خاص کشورهای متعاهد است. از جمله این گونه معاهدات می توان از موافقت نامه های تجاری و فرهنگی نام برد.»[1] بر خلاف قواعد عام یا…


 • محمدی محمد
 • ۰
 • ۰


تحریم اقتصادی به زبان ساده عبارت است از منع صادرات یا واردات تمام یا بعضی از محصولات و کالاهای مورد نیاز کشور تحت تحریم و ایجاد محدودیت یا منع برخی فعالیت ها در این کشور. در زبان ما تحریم به عنوان معادلی برای واژه sanction متداول شده است که در این مفهوم، شامل تحریم های…


 • محمدی محمد
 • ۰
 • ۰


اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری متعاقب اینکه دیوان بین الملل دادگستری در سال 2012 مبادرت به صدور رایی نمود که به موجب آن، اقدام دادگاه های ایتالیا در رسیدگی و صدور حکم علیه دولت آلمان، تنفیذ و با صدور اجراییه برای احکام صادره از محاکم یونان در تعدادی از پرونده های مربوط به…


 • محمدی محمد
 • ۰
 • ۰


از دیگر عوامل مؤثر بر تحریم که لازم‌الاجرابودن آن را با مشکل مواجه می‌کند عمل حاکم است. عمل حاکم عبارت از هرگونه عمل ارادی (نه تقصیر) مقامات عمومی است که درنتیجه آن موازنۀ مالی پیمان بر هم خورده و اجرای آن را با مشکل (مخارج اضافی یا ضرر) مواجه می‌کند. بنابراین عمل حاکم زمانی موضوعیت…


 • محمدی محمد
 • ۰
 • ۰


از اوایل دهه هفتاد به تدریج موضوع ارتقای کیفیت زندگی شغلی مطرح شد. در اواسط همین دهه این عبارت جای اصطلاح رایج«انسانی کردن کار»[13] را کاملاً گرفت و لفظی عام شد که به مجموعه ای از مسائل مورد توجه در زمینه هایی نظیر سازمان کار، وضعیت کار  مشارکت در تصمیماتی که در سطح کارگاه اتخاذ…


 • محمدی محمد