همیاران علم

مطالب علمی

همیاران علم

مطالب علمی

دانلود فایل

آخرین مطالب

۴ مطلب در تیر ۱۳۹۸ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

عملکرد تحصیلی


ن یافته های پژوهش ۵۷۵-۳- پیشنهادها ۶۲۵-۳-۱- پیشنهادهای کاربردی ۶۲۵-۳-۲- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۶۲۵-۴- محدودیت های پژوهش ۶۳منابع و مآخذ ۶۴پیوست ها ۷۱چکیده انگلیسی ۷۵  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  فهرست جدول‌‌ها اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که…


 • محمدی محمد
 • ۰
 • ۰


 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ……….. ۴۵نمودار ۴………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵نمودار ۵ ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶ فصل اول : طرح پژوهشمقدمه آموزش زبان خارجی یکی از موضوعاتی است که جدیداً موضوع آموزش آن در سطح پیش از دبستان مطرح شده و به سرعت در اکثر مراکز پیش از دبستان در حال گسترش…


 • محمدی محمد
 • ۰
 • ۰


 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  حدودیت های تحقیق: ۹۲۵-۳- پیشنهادها: ۹۲منابع فارسی: ۹۳منابع لاتین: ۹۷Abstract 105 فصل اول کلیات پژوهش۱-۱-مقدمه:انسان موجودی اجتماعی است و وجود دو عنصر زن و مرد در زندگی مشترک، از ابتدا در جوامع بشری دیده شده است. خانواده، اولین پایگاه اجتماعی شدن افراد است.…


 • محمدی محمد
 • ۰
 • ۰


……………………………….۸۶  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  پیوست ها…………………………………………………………………………….۹۲چکیده انگلیسی………………………………………………………………………۱۰۵فهرست جداولجدول۱-۲٫ تاریخچه تحول اصطلاح شناسی اختلال نارسایی توجه / فزونجنبشی……..۲۳جدول ۲– ۲٫تفاوت اختلال نارسایی توجه با و بدون فزون جنبش……………………….۲۸جدول ۳-۲:تشخیص افتراقی اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی……………………..۴۲جدول۴-۲: مراحل ارزیابی و تشخیص ADHD………………………………………43جدول۱-۴: آمارههای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون گروه…


 • محمدی محمد